Tømmerlunnen kommer for salg

Oppstart høsten 2019.

Seksjon 12 A solgt

Seksjon 12 B ledig

Seksjon 14 A reservert

Seksjon 14 B ledig