Fossum Bygg AS har følgende sentrale godkjenninger:

  • Ansvarlig søker for bygninger og installasjoner, tiltaksklasse 1
  • Ansvarlig prosjekterende for bygninger og installasjoner, tiltaksklasse 1
  • Ansvarlig kontrollerende for prosjektering av bygninger og installasjoner, tiltaksklasse1
  • Ansvarlig utførende for bygninger og installasjoner, tiltaksklasse 1
  • Ansvarlig kontrollerende for utføring av bygninger og installasjoner, tiltaksklasse 1

En håndverker med en såkalt "sentral godkjenning" er et kvalitetsstempel for håndverkeren og en ekstra trygghet for deg som kjøper håndverkertjenester. Det gir også en del mindre papirarbeid i forbindelse med byggeprosjekter.

Det er Statens Bygningstekniske Etat som godkjenner ulike håndverkere og håndverksforetak.

Sjekk alltid hvorvidt en håndverker du vurderer å benytte er godkjent eller ikke.

En sentral godkjenning er alltid en trygghet - din trygghet!

Linker: