Fosenjordet, under regulering

Gå inn på www.fosenjordet.no for å lese mer om prosjektet.